Object : het betreft ± 480 m² BVO horeca- / winkelruimte op begane grond.

Adres : Voorstad 25 (hoek Rijksweg Noord), 6131 CP Sittard.

Locatie : op zichtlocatie gelegen aan drukke Rijksweg Noord / hoek Voorstad in het centrum van Sittard.

Bereikbaarheid : goed per auto en openbaar vervoer.

Object : het betreft ca. 480 m² BVO horeca- / winkelruimte, eventueel te verdelen in deel A ca. 300 m² en deel B ca. 180 m² BVO horeca- / winkelruimte.

Frontbreedte : Rijksweg Noord ca. 40 m¹, Voorstad ca. 12 m¹.

Parkeren : er zijn een aantal parkeerhavens aan de Rijksweg Noord. Tevens zijn er, indien gewenst, een aantal parkeerplaatsen exclusief beschikbaar in parkeergarage Walstraat, huurprijs nader overeen te komen.

Technische voorzieningen : energie- en wateraansluiting.

Bestemming : horeca en detailhandel.

Opleveringsniveau : in huidige casco staat, een casco+ opleveringsniveau is in nader overleg bespreekbaar.

Huurprijs : op aanvraag.

Huurtermijn : 5 jaar met telkens 5 jaar verlenging. Andere termijnen in overleg.

Betaling : per maand vooruit te voldoen.

BTW-belaste verhuur : verhuurder opteert voor met BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan de wettelijke criteria (90% BTW norm) zal er een BTW-vervangende opslag gehanteerd worden, zodanig dat verhuurder gecompenseerd wordt  wegens het niet kunnen verrekenen van de BTW op de investeringen, alsmede de BTW op de exploitatiekosten.

Bankgarantie : conform het ROZ-model  ten bedrage van 3 maanden huur te  vermeerderen met BTW.

Indexering : jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI alle  huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande  jaar. De eerste huurprijsindexering zal plaatsvinden 12 maanden na datum huuringang.

Huurovereenkomst : standaard ROZ-contract model winkelruimte met  bijbehorende algemene bepalingen alsmede de door ons  gehanteerde bijzondere bepalingen.

Aanvaarding : in overleg.